Bạn đang xem: Trang chủ » Giới thiệu các trường » DANH BẠ TRƯỜNG MẦM NON

Giới thiệu các trường

DANH BẠ TRƯỜNG MẦM NON

Ngày đăng: 04/04/2019 - Lượt xem: 6397 In trang

1. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM AN

- Địa chỉ của trường: Khối An Tân, phường Cẩm An, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                              0235 3.862166

- Địa chỉ thư điện tử của trường:               mncaman@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Võ Thị Phượng

02353.862166

0935729318

vophuong1428@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Lê Thị Thiệt

02353.862166

0934939108

lethithiet1968@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Võ Thị Phượng

02353.862166

0935729318

vophuong1428@gmail.com

 

         
 

2. Đơn vị:   TRƯỜNG MẪU GIÁO CỬA ĐẠI

  Địa chỉ của trường: Số nhà 46, đường Phan Tình, khối Phước Tân, phường Cửa Đại, thành phố Hội An

  - Số điện thoại văn phòng:                              0235 3 927778

  - Địa chỉ thư điện tử của trường: mncuadai@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thường

0235.3927778

 0935725746

thuongsc1971@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Lê Thị Ly

0235.3927778

0935454339

thylyle79@gmail.com

3

Phó Hiệu trưởng

Trịnh Phương Thúy

0235.3927778

0935454337

phuongthuy2411ha@gmail.com

4

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Thường

0235.3927778

0935725746

thuongsc1971@gmail.com

 

         
 

3. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM HÀ

- Địa chỉ của trường: Thôn Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                               0235 3 950233

- Địa chỉ thư điện tử của trường:              mncamha@yahoo.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Lê Thị Thu Hương

0235.3950233

0982573895

 

2

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị H. Hiệp

0235.3950233

0932441599

nguyenhonghiep71@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Lê Thị Thu Hương

0235.3950233

0982573895

Lamthida309@gmail.com

 

         
 

4. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM KIM

 Địa chỉ của trường: Tổ 10b, thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235 3 934849

 - Địa chỉ thư điện tử của trường: mamnoncamkim@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Lê Thị Kim Yến  

0235.3934849

0938117471

kimyenle123@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Vân

0235.3934849

0367022381

tranthanhvan74@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Lê Thị Kim Yến 

0235.3934849

0938117471

kimyenle123@gmail.com

 

         
 

5. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM NAM

- Địa chỉ của trường: Số 403, đường Nguyễn Tri Phương, khối Thanh Nam Tây, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                                              0235 3862122

 Địa chỉ thư điện tử của trường:              mncamnamha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Trương Thị Phong Lan

0235 3862 122

035861444

truongphonglan731976@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Như Loan

0235 3862 122

09053195397

thanhmn295@gmail.com

3

Bí thư chi bộ

Trương Thị Phong Lan

0235 3862 122

035861444

truongphonglan731976@gmail.com

 

         
 

6. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM THANH

 - Địa chỉ của trường:  Thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                0235 3 862128

- Địa chỉ thư điện tử của trường:              mgcamthanh@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Lê Thị Kim Loan

0235 3862128

0935807677

lekimloanha@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Dương Thị Bích

0235 3862128

0984093810

duongbich.mnlh@gmail.com

3 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Thanh 0235 3862128 0905562640 thuthanhct1985@gmail.com

4

Bí thư chi bộ

Lê Thị Kim Loan 0235 3862128 0935807677 lekimloanha@gmail.com

 

         
 

7. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON

 - Địa chỉ của trường:  Số 27, đường Lê Lợi, khối An Thái, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 - Số điện thoại văn phòng:                                          0235 3861756

 - Địa chỉ thư điện tử của trường: maugiaomangnonminhan@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

0235 3861756

09044742259

nguyenthanhnguyet.hoian@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Đoàn Thị Xuân Liễu

0235 3861756

0358053035

xlieudoan@gmail.com

3 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trần Thanh Thủy 0235 3861756 0945215765 nguyentranthanhthuy3@gmail.com

4

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

0235 3861756

09044742259

nguyenthixuanminhan@gmail.com

 

       

 

8. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN AN

 - Địa chỉ của trường: Số 114, đường Lê Hồng Phong, khối Tân Thanh, phường Tân An, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235 3 864867

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mamnontan114@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Cao Thị Kim Huệ

02353.864867

0914487345

 

2

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hiền

02353.864867

0776303103

thuhien.nguyenhoian@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Cao Thị Kim Huệ

02353.864867

091487345

lethinhotram65@gmail.com

 

         
 

9. Đơn vị:                              TRƯỜNG MẪU GIÁO THANH HÀ

- Địa chỉ của trường: khối phố: An Bang, xã, phường: Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                             0235 3 922144

 Địa chỉ thư điện tử của trường:              mnclthanhha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Đỗ Nữ Trâm Uyên

02353922144

0935218435

tramuyen030578@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Võ Thị Thanh Lan

02353922144

0374675296

vothanhlan77@gmail.com

3 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hương 02353922144 0795900727 dangtuekhuong@gmail.com

4

Bí thư Chi bộ

Đỗ Nữ Trâm Uyên

02353922144 0935218435 tramuyen030578@gmail.com

 

       

 

 

10. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HIỆP

 - Địa chỉ của trường:   Thôn Bãi Làng,  xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 - Số điện thoại văn phòng:                              0235 3 864787

- Địa chỉ thư điện tử của trường:             mgthiep@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Lê Thị Bích Liên

0235 3864787

0983787535

lethibichlien.maugiao@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Bùi Thị Thanh Huệ

0235 3864787

0982315701

thanhhue.maugiao@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Lê Thị Bích Liên

0235 3864787

0983787535

lethibichlien.maugiao@gmail.com

 

         
 

11. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON CẨM CHÂU

 - Địa chỉ của trường: Khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

  - Số điện thoại văn phòng:                                    0235.3.862110

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mncamchau110@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Thân Thị Hồng

0235.3862110

0988007313

hongthy2012@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Trần Thị Mỹ

0235.3862110

0387038123

thimytran82@gmail.com

3

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tùng 

0235.3862110

0974226650

nguyenthitung77@gmail.com

4

Bí thư Chi bộ

Thân Thị Hồng

0235.3862110 0988007313 hongthy2012@gmail.com

 

 

 

     
 

12. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON CẨM PHÔ

 - Địa chỉ của trường: Số 86, đường Phan Chu Trinh, khối Hoài Phô, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An

 - Số điện thoại văn phòng:                        0235.3 861613

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mamnoncampho@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lan Anh

0235.3861613

0975407303

mamnoncampho@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Trương Thị Thanh

0235.3861613

0935339567

thanhmn295@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Lan Anh

0235.3861613

0975407303

mamnoncampho@gmail.com

 

13. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

- Địa chỉ của trường: Số 03, đường Trần Hưng Đạo, khối An thọ, phường Sơn Phong, thành phố  Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235 3 861542

 - Địa chỉ thư điện tử của trường: truongmnclsonca@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Phương

02353861542

0773451602

tphuong101@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Thiều Thị Hiệp

02353861542

0782294606 

hiepthieuthi@gmail.com 

3

Phó hiệu trưởng

Tiêu Vĩnh Hòa

02353861542 0905547752

tvhblackrose@gmail.com 

4

Bí thư Chi bộ

Trần Thị Thanh Phương

02353861542

0773451602

tphuong101@gmail.com

 

         
 

14. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON CHÚ VOI CON  (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường: Số 297, đường Cửa Đại, khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                        0905.089.212

Địa chỉ thư điện tử của trường: mnttchuvoicon@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Dương Minh Thùy

 

0905.089.212

mnttchuvoicon@gmail.com

 

15. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường: Số 390-392, đường Nguyễn Tất Thành,thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235.3950 979

Địa chỉ thư điện tử của trường: hoianmnhoami@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Đinh Lê Phương Thảo

0235.3950 979

0935443768

tuthidan558@gmail.com

 

16. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN ƯƠM (Loại hình: Tư thục)

 - Địa chỉ của trường: Số 20/3, Đường 18 tháng 8, khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô; thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235 3922 240

- Địa chỉ thư điện tử của trường:  mamnonvuonuom@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

NguyễnThị Hồng

0235 3922 240

0905816308

nguyenhongpd@gmail.com

 

17. Đơn vị:                            TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường:  Đường Nguyễn Trường Tộ, phường Sơn Phong; thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235 6 525 109

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 1

Hiệu trưởng

Cao Thị Tố Trinh

0235 6 525109

0905478935

 
 

18. Đơn vị:         TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường:  Phường Tân An; thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Số điện thoại văn phòng:       0362.005239

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

 

 1

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Mười

0235.3927101

036.200.5239

tomai26756@gmail.com

2

P.Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Mười

0235.3927101

0774424877

comuoimn024@gmail.com

3

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Mười

0235.3927101

0774424877

comuoimn024@gmail.com

 

 

 

 

 

Bình chọn
Thống kê truy cập
Đang online 44
Hôm nay 1060
Tháng này 8.017
Tổng truy cập 8.191.840
Video Xem thêm
Chúng em với chiếc đèn lồng phố hội