Bạn đang xem: Trang chủ » Công khai » Công khai » CÔNG KHAI VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

Công khai

CÔNG KHAI VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 01/04/2024 - Lượt xem: 125 In trang

I. Công Khai điều kiện tuyển sinh, điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ:

- Quyết định số 146/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phân tuyển tuyển sinh năm học 2023-2024: /data/files/14-146qd-PD%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20ph%C3%A2n%20tuy%E1%BA%BFn%2C%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20v%C3%A0o%20c%C3%A1c%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20m%E1%BA%A7n%20non%2C%20M%E1%BA%ABu%20gi%C3%A1o%2C%20Ti%E1%BB%83u%20h%E1%BB%8Dc%2C%20trung%20h%E1%BB%8Dc%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%2C%20Ti%E1%BB%83u%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20Trung%20h%E1%BB%8Dc%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A1i%20b%C3%A0n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202023-2024.pdf.

- Công văn số: 747/PGDĐT của Phòng GDĐT Hội An V/v hướng dẫn bổ sung công tác tuyển sinh năm học 2023-2024:  /data/files/Vv%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20b%E1%BB%95%20sung%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%2023-24.pdf.

- Công văn 686/PGDĐT của Phòng GDĐT Hội An về việc hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 22-23:/data/files/14-686.%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20X%C3%89T%20T%E1%BB%90T%20NGHI%E1%BB%86P%20THCS%202022-2023.signed.pdf.

- Quyết định 686/PGDĐT của Phòng GDĐT Hội An Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS năm học 22-23: /data/files/770.%20Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20T%E1%BB%91t%20nghi%E1%BB%87p%20THCS%20n%C4%83m%202023_0001.pdf.

- Thông tư số 21/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân:/data/files/21-bgddt.signed.pdf

- Quyết định 1797/QĐ-SGDĐT của Sở GDĐT Quảng Nam về Ban hành Quy chế bảo quản, sử dụng, cấp phát phôi; bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:/data/files/1979.%20Quy%20ch%E1%BA%BF%20b%E1%BA%A3o%20qu%E1%BA%A3n%20ph%C3%B4i%20b%E1%BA%B1ng%20c%E1%BB%A7a%20S%E1%BB%9F%20GD%C4%90T%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam.pdf

II. Công khai các khoản thu, mức thu, cơ sở vật chất, tài chính:

- Công văn số 2369/UBND V/v thực hiện mức thu bán trú và mức thu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường Tiểu học, TH-THCS trên địa bàn thành phố Hội An: /data/files/14-2369.%20CV%20muc%20thu%20ban%20tru%20va%20muc%20thu%20day%202%20buoi%20cho%20HS%20NH%202023-2024%20.signed.pdf.

-Công văn số: 1105/PGDĐT về Triển khai công tác thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh lạm thu năm học 2023-2024: /data/files/1105.%20Tri%E1%BB%83n%20khai%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20c%C3%A1c%20kho%E1%BA%A3n%20thu%20v%C3%A0%20ch%E1%BA%A5n%20ch%E1%BB%89nh%20l%E1%BA%A1m%20thu%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202023-2024_0001.pdf.

- Công văn số 2043/SGDĐT Quảng Nam về  thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024: /data/files/2043.%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20c%C3%A1c%20kho%E1%BA%A3n%20thu%20trong%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20v%C3%A0%20%C4%91%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202023-2024.rar.

- Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài sản công của cơ quan Phòng GDĐT Hội An năm 2023: /data/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ban%20h%C3%A0nh%20Quy%20ch%E1%BA%BF%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%A7a%20c%C6%A1%20quan%20Ph%C3%B2ng%20GD%C4%90T%20H%E1%BB%99i%20An%20n%C4%83m%202023.pdf

III. Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo:

- Quyết định 783/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hội An QĐ cử GV tham gia học bồi dưỡng môn KHTN, Lịch sử - Địa lý thực hiện Chương trình GDPT 2018:/data/files/783.pdf

IV. Công khai liên quan đến quyền lợi hợp pháp của cán bộ, viên chức:

Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế:/data/files/29-cp.signed%20%281%29.pdf

-Công văn số 3555/UBND của UBND Thành phố về Triển khai Nghị định số 29 về tinh giản biên chế: /data/files/3555cv.pdf

- Công văn số 234/PGDĐT Hội An về Triển khai thực hiện Nghị định số 29 về tinh giản biên chế:/data/files/Trien%20khai%20thuc%20hien%20nghi%20quyet%2029.signed.pdf

- Công văn số 1341/PGDĐT của Phòng GDĐT Hội An về Thực hiện chuyển, xếp ngạch viên chức giáo dục:/data/files/1341.%20B%E1%BB%95%20nhi%E1%BB%87m%2C%20chueyenr%20x%E1%BA%BFp%20l%E1%BA%A1i%20ng%E1%BA%A1ch%20ch%E1%BB%A9c%20danh%20ngh%E1%BB%81%20nghi%E1%BB%87p%20VC%202023_0001.pdf

- Công văn số 377/PGDĐT của Phòng GDĐT Hội An về Thông báo làm hồ sơ nâng lương đợt 1 năm 2024:/data/files/Nang%20luong%20dot%201.%202024.signed.pdf

- Công văn số 1347/UBND của UBND Thành phố về Triển khai thực hiện Nghị định 111/2022/NĐ-CP: /data/files/1347.pdf

V. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023: /data/files/QUY%20CH%E1%BA%BE%20CHI%20TI%C3%8AU%20N%E1%BB%98I%20B%E1%BB%98%20N%C4%82M%202023_0001%281%29.pdf

 

Tin khác ...

 

 

Bình chọn
Thống kê truy cập
Đang online 9
Hôm nay 1226
Tháng này 36.251
Tổng truy cập 8.437.820