Bạn đang xem: Trang chủ » Lịch công tác

Lịch công tác
 • In Lịch
 •  
  Tháng trước
   
  Tuần trước
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50
  Từ ngày:11/12/2017 Đến ngày:17/12/2017
  Tuần tới
   
  Tháng tới
  Thứ/Ngày Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
  Thứ Hai
  11/12/2017
  7h:30 - Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN tại một số trường mầm non, mẫu giáo (11-15/12).
  Đ/c Nguyệt Các trường MN, MG
  8h:0 - Kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường tại một số xã, phường và trường học (11-22/12)
  Theo QĐ Theo QĐ
  14h:0 - Chuyên đề chuyên môn THCS các môn: Vật lí,  Sinh học, Âm nhạc, Lịch sử.
  Đ/c Dương, tổ THCS Trường THCS Kim Đồng
  14h:0 - Dự họp Thành ủy
  Đ/c Hậu, Ta Thành ủy
  Thứ Ba
  12/12/2017
  7h:30 - Dự họp thông qua dự thảo báo cáo tình hình KTXH năm 2017 và nhiệm vụ 2018
  Đ/c Dung UBND Thành phố
  7h:30 - Giao ban TPT Đội.
  Đ/c Đức Thành và TPT Trường TH Cẩm Kim
  7h:30 - Kiểm tra công tác Nội vụ tại Trường CVA
  Đ/c Dương, Ta Trường CVA
  7h:30 - Kiểm tra tiêu chí nông thôn mới tại xã Cẩm Kim, Cấm Thanh, Cẩm Hà (từ 12-14/12)
  Đ/c Điền Xã Cẩm Kim, Cấm Thanh, Cẩm Hà
  8h:0 - Sinh hoạt chuyên môn mầm non tỉnh.
  Đ/c Nguyệt Phòng GDĐT Điện Bàn
  8h:0 - Dự họp triển khai kế hoạch và nội dung về công tác quản lý các lớp thí điểm dạy một số môn thể thao THCS.
  Đ/c Dương, Quốc (KĐ) và GV Sơt VHTTDL
  14h:0 - Kiểm tra công tác Nội vụ tại Trường TH Sơn Phong
  Đ/c Dương, Ta Trường TH Sơn Phong
  14h:0 - Kiểm tra công tác PCCC
  Đ/c hậu, Điền Phòng GDĐT
  Thứ Tư
  13/12/2017
  7h:30 - Chuyên đề quản lý THCS.
  Đ/c Dương, tổ THCS Trường THCS Kim Đồng
  7h:30 - Dự họp nghe báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2017 và nhiệm vụ 2018
  Đ/c Hậu UBND Thành phố
  14h:0 - Kiểm tra công tác Nội vụ tại Trường TH LTT
  Đ/c Dương, Ta Trường TH LTT
  Thứ Năm
  14/12/2017
  7h:30 - Kiểm tra công tác quản lý hiệu trưởng 1 trường tiểu học
  Theo QĐ Theo QĐ
  8h:0 - Tham dự thi Sáng tạo KHKT học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 (từ 14-15/12).
  Đ/c Dương, tổ THCS Sở GDĐT
  13h:30 - Tập huấn triển khai bài múa hát tập thể mới và đồng diễn Semaphore.
  Đức Thành THCS Huỳnh Thị Lựu
  14h:0 - Kiểm tra công tác Nội vụ tại Trường TH NBN
  Đ/c Dương, Ta Trường TH NBN
  14h:0 - Sinh hoạt Cụm chuyên môn Cụm 1 tại Sơn Phong và Cum 3 tại Lý Tự Trong (lúc 14g)
  Đ/c Hậu, Thọ TH Sơn Phòn và LTT
  Thứ Sáu
  15/12/2017
  7h:30 - Giao ban chuyên đề quản lý các trường mầm non.
  Đ/c Dung, Nguyệt Trường MG Cẩm Nam
  7h:30 - Kiểm tra công tác Nội vụ tại Trường THCS NBK
  Đ/c Dương, Ta Trường THCS NBK
  7h:30 - Dự họp BTC, BGK Cuộc thi "Tìm hiểu về phòng, chống tác hại của thuốc lá" cho học sinh
  Đ/c Dương, Đức Thành, Điền Phòng Y tế
  14h:0 - Giao ban cơ quan Phòng.
  Lãnh đạo, các bộ phận Phòng GDĐT
  14h:0 - Kiểm tra công tác Nội vụ tại Trường THCS ND
  Đ/c Dương, Ta Trường THCS ND
  15h:0 - Giao ban công tác lập lại trật tự, môi trường đô thị.
  Đ/c Nước UBND TP
  Thứ Bảy
  16/12/2017
  Chủ nhật
  17/12/2017