Bạn đang xem: Trang chủ » Danh bạ

Danh bạ

Nguyễn Văn Dương
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 3 910761
Di động: 0982 692 507
E-mail: nguynduong59@yahoo.com.vn
Nguyễn Hậu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 3 911 509
Di động: 0983 585 156
E-mail: nguyenhaupgdha@gmail.com
Huỳnh Ngọc Quốc
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Địa chỉ: 56 Nguyễn Công Trứ- Hội An
Điện thoại cơ quan: 02353 920215
Di động: 0905914108
E-mail: huynhquockd@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Chức vụ: Chuyên viên Mầm Non
Điện thoại cơ quan: 3 862867
Di động: 0904474225
E-mail: nguyenthanhnguyet.hoian@gmail.com
Trần Thị Mỹ
Chức vụ: Chuyên viên GDMN
Địa chỉ: Tổ 46, Hậu Xá, Thanh Hà, Hội An
Di động: 0387038123
E-mail: thimytran82@gmail.com
Đỗ Văn Thọ
Chức vụ: Chuyên viên tiểu học
Điện thoại cơ quan: 3 911509
Di động: 01683297530
E-mail: vantho302@gmail.com
Mai Văn Hùng
Chức vụ: Chuyên viên THCS
Địa chỉ: Sơn Phô 2, Cẩm Châu
Di động: 0905965094
Nguyễn Đức Thành
Chức vụ: Chuyên viên TH-HC
Địa chỉ: 42, Hải Thượng Lãn Ông
Điện thoại cơ quan: 3 920 929
Di động: 0905 142 110
E-mail: ducthanhclc@gmail.com
Thân Phương
Chức vụ: Chuyên viên TCCB
Địa chỉ: Cẩm Hà Hội An
Di động: 01668171767
E-mail: thanphuong2009@gmail.com
Nguyễn Ngọc Sỹ
Chức vụ: Chuyên viên CNTT
Di động: 0935641175
E-mail: nguyenngocsypgd@gmail.com
Phạm Cường
Chức vụ: Chuyên viên NGLL
Địa chỉ: Phan Chu Trinh, Cẩm Phô, Hội An
Điện thoại cơ quan: 02353920929
Di động: 0914113154
Đinh Thị Thúy Hoa
Chức vụ: Chuyên viên hành chính
Điện thoại cơ quan: 3 861 215
Di động: 01692 034 599
E-mail: hoadinhthy@yahoo.com
Ngụy Đoan Phương
Chức vụ: Văn thư
Điện thoại cơ quan: 3 861 215
Di động: 0944 137033
E-mail: phuongnguydoan@gmail.com
Phan Thị Thu Nguyệt
Chức vụ: Thủ quỹ
Điện thoại cơ quan: 3861911
Di động: 0932453409
E-mail: nguyetphannbk@gmail.com
Võ Phi Hùng
Chức vụ: Bảo vệ
Điện thoại cơ quan: 3 861 215
Di động: 01287 612 794
E-mail: baovepgdha@gmail.com
Video Xem thêm
Chúng em với chiếc đèn lồng phố hội