Bạn đang xem: Trang chủ » Công khai » CÔNG KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH 2020-2021

Công khai

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH 2020-2021

Ngày đăng: 30/06/2020 - Lượt xem: 204 In trang

Công khai công tác tuyển sinh:

Trước khi công tác tuyển sinh năm học mới 2020-2021, Phòng GDĐT trình kế hoạch phân tuyến tuyển sinh cho UBND thành phố phê duyệt. Trên cơ sở thống nhất chủ trương của thành phố, Phòng GDĐT đã công khai trên hệ thống trang tin điện tử của phòng. Phòng GDĐT chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc đúng theo phân tuyến tuyển sinh đồng thời cũng niêm yết các vấn đề liên quan đến việc tuyển sinh tại cơ quan Phòng GDĐT và các trường. UBND xã, phường cũng đã phổ biến công tác tuyển sinh đến người dân trên địa bàn xã, phường quản lý bằng nhiều hình thức khác nhau. Việc tuyển sinh từng trường đều có sự giám sát, kiểm tra của Phòng GDĐT và công khai, niêm yết danh sách tuyển sinh tại từng đơn vị trường học. Cụ thể:

- Tờ trình số 144/TTr-PGDĐT ngày 02/03/2020 của Phòng GD ĐT về việc đề nghị dê duyệt kế hoạch phân tuyến tuyển sinh vào các trường MN, MG (công lập), TH, THCS, TH-THCS trên địa bàn thành phố Hội An năm học 2020-2021.

- Quyết định 256/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch phân tuyến tuyển sinh vào các trường MN, MG (công lập), TH, THCS, TH-THCS trên địa bàn thành phố Hội An năm học 2020-2021.

Nội dung tuyển sinh theo file đính kèm:

- TỜ TRÌNH PHẾ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021 :/data/files/144%20%20TT%20phe%20duyet%20Ke%20hoach%20phan%20tuyen%20tuyen%20sinh%20cac%20truong%20MN%20TH%20THCS_0001.pdf

- QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỘI AN : /data/files/265-Q%C4%90%20ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20TS%20MN%20TH%20THCS%20c%C3%B4ng%20l%E1%BA%ADp_0001.pdf

Tin khác ...

 

 

Bình chọn
Thống kê truy cập
Đang online 34
Hôm nay 290
Tháng này 19.484
Tổng truy cập 5.766.399
Video Xem thêm
Phim Tuyên Dương Khen Thưởng Phong trào thi đua 2 tốt năm học 2016-2017